تکنیک 6 کلاه تفکر

این تکنیک توسط دکتر ادوارد دبونو معرفی گردید. پیش فرض این روش این است که مغز انسان به روش‌های متفاوتی فکر می‌کند که این روش‌ها می‌توانند به چالش کشیده شوند. بنابراین روش‌های مشخصی را معرفی می‌کند تا برای افراد این امکان را فراهم آورد تا برای تفکر در مورد مسائل خاص از تاکتیک‌های به خصوصی استفاده نمایند.

فرایند رسیدن از ایده به مدل کسب‌وکار قسمت اول

در قسمت اول از این مجموعه ویدئوها به توضیحاتی پیرامون ایده و نحوه‌ و راه‌های پرورش یا رد آن پرداخته می‌شود.

فرایند رسیدن از ایده به مدل کسب‌وکار قسمت دوم

در این قسمت که مصورسازی مدل کسب‌وکار نام دارد، به معرفی بوم مدل کسب‌‌وکار و اجزای 9 گانه‌ی آن اشاره می‌گردد و با ذکر یک نمونه عملی، پیاده‌سازی ایده در قالب بوم مدل کسب‌وکار را به صورت کامل شرح می‎‎‌دهد.

فرایند رسیدن از ایده به مدل کسب‌وکار قسمت سوم

قسمت سوم در مورد طراحی پروتایپ ایده یا همان نمونه اولیه می‌باشد. ایده‌ها در طول فرایند توسعه و کامل شدنشان ممکن است که بارها مورد تغییر و تحول قرار بگیرند، بنابراین باید به این نکته واقف بود که نباید از همان اول شیفته‌ی ایده‌های اولیه شد و از سایر ایده‌ها و یا روش‌های ممکن چشم‌پوشی نمود.