طراحی یک کسب‌وکار جدید و یا خلق نوآوری در دل فعالیت‌های سازمانی نیازمند پیمودن مسیری مشخص و مراحل به خصوصی می‌باشد که این مراحل به شرح زیر می‌باشند:

تعیین محدوده: در این مرحله شما نسبت به جنبه‌های مختلف موضوع مورد نظر با یکدیگر به توافق می‌رسید و قادر خواهید بود که مدلی تهیه کرده و مشخص نمایید در حال حاضر وضعیت در حوزه مربوطه به چه صورت است.

شناسایی مسئله: در مرحله شناسایی مسئله شما چالش‌های موجود در محدوده پروژه را رصد کرده و نسبت به جنبه‌های مختلف مسئله درک و آگاهی پیدا می‌کنید.

توسعه راه‌حل: در این مرحله شما باید بتوانید با در نظر گرفتن ابعاد مختلف مسئله‌ای که پیش‌تر شناسایی کرده‌اید راه‌حل‌های مختلفی ارائه دهید و ارزش هریک از آن‌ها را شناسایی کنید.

طراحی مدل کسب‌وکار: در مرحله طراحی مدل کسب‌وکار، شما مدل‌های کسب‌وکار مختلف را مورد بررسی قرار خواهید داد و در نهایت متناسب با راه‌حل خود بهترین مدل کسب‌وکار را انتخاب خواهید کرد.

پیچ و ارائه: در این مرحله باید بتوانید یافته‌های خود از تمام مراحل قبلی را به صورت جامع و کامل به دیگران ارائه دهید.

 

اعتبارسنجی: اعتبارسنجی مطلوبیت و زیست‌پذیری در سرتاسر مراحل شناسایی مسئله، توسعه‌ی راه‌حل و تعریف مدل کسب و کار، امری کلیدی است. در طول هریک از مراحل فوق، شما باید فرایند اعتبارسنجی یکسانی را دنبال کنید که با شناسایی و اولویت‌بندی فرضیات راجع به مسئله، راه‌حل یا مدل کسب و کار آغاز می‌شود و با تجزیه و تحلیل آزمایش‌ها به اتمام می‌رسد.

بسته به اینکه در کدام یک از مراحل فوق قرار دارید و یا چنانچه هنوز استراتژی مشخص و جامعی برای نوآوری سازمان خود در نظر نگرفته‌اید، می‌توانید با استفاده از ابزارها و راهنماهای متنوع و نوآورانه اینوتولز استراتژی نوآوری مناسب خود را تعیین کرده و مراحل مختلف سفر نوآوری را طی کنید. جهت طی نمودن هر یک از مراحل به ابزار و راهنمای مربوط به آن مراجعه کرده و تمام دستورالعمل‌های مرتبط با آن را به صورت گام به گام طی کنید.

این ابزارها و راهنماها جهت کاربردهای مختلف سازمانی و فردی طراحی شده‌اند که شما با توجه به نیاز و کاربری مورد نظر خود می‌توانید به هر یک مراجعه کرده و از آن‌ها استفاده نمایید.