ارقام تقریبی

ابزار ارقام تقریبی (ballpark figures) به شما کمک می‌کند تا در مورد درآمد احتمالی حاصله از یک محصول یا خدمت جدید، ارزیابی سریعی بدست آورید. این ابزار در قالب صفحات پیچیده اکسل نیست که در نهایت بتوان از ارقام موجود در آن به نمودارهای مختلف رسید؛ بلکه ابزاری ساده است که شما را وادار می‌کند تا بر سرمجموعه‌ای از مفروضات که حامی مدل درآمدی و کسب و کار شما هستند به توافق برسید. پس از اینکه مفروضات فوق را اعتبارسنجی نمودید مجددا ارقام را بازبینی نمایید. یکی از عناصر اصلی تمرین ارقام تقریبی این است که فرضیات خود را بسیار صریح و قاطع مطرح کنید و آن‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنید تا بتوانید اطلاعاتی در مورد مدل کسب و کارتان بدست آورید.
اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری: سخت

رایگان!