نمونه سوالات اعتبارسنجی مسئله

زمانی که پروژه خود را شروع و چالش مربوط به آن را تعریف کردید، در قدم بعدی بایستی شناخت بهتری از مشتریان پیدا کنید؛ چرا که تعامل با مشتریان بخش حیاتی فاز شناسايي مسئله است. سند نمونه سوالات اعتبار سنجی مسئله (problem validation questions) ابزاری است که شما را به سمت اولین مصاحبه با مشتری هدایت می‌کند. این ابزار نمونه سوالات و توصیه‌هایی است که شما به آن‌ها نیاز دارید تا بینش عمیق‌تری از مسئله و مشتری بدست آورید را در اختیارتان قرار می‌دهد.

اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری : دشوار

رایگان!