سه افق نوآوری

مدل سه افق نوآوری (3horizons model) نوعی چارچوب استراتژی رشد است که توسط موسسه مکنزی طراحی شده است و شما با استفاده از آن می‌توانید به آینده شرکت خود فکر کنید. مدل سه افق نوآوری تنها باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که بخواهید یک استراتژی رشد برای خود تنظیم کنید یا آن‌ها را به چالش بکشید و به این ترتیب استراتژی نوآوری خود را پیدا کنید.

رایگان!