استراتژی نوآوری

استراتژی نوآوری چیست؟

استراتژی نوآوری نوعی تعهد نسبت به ماموریت نوآوری سازمان است و شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های ساختارمند بوده که در راستای حمایت و پشتیبانی از رشد آتی سازمان تدوین می‌گردند.

یک استراتژی نوآوری واقعا به چه صورت است؟! هیچ دو استراتژی نوآوری شبیه به یکدیگر نیستند اما حداقل همه‌ی آن‌ها باید هدف فعالیت‌های نوآوری سازمان و ابتکارات کلیدی که شما را در دستیابی به آن‌ها کمک می‌کنند را تشریح کنند.

توافق ذینفعان ضروری‌ترین عنصر است. به همین دلیل است که استراتژی‌های نوآوری خوب، ساده و شفاف هستند و توسط افراد ذی‌نفع به آسانی درک می‌شوند. چنانچه که هریک از ذی‌نفعان دارای نقشه راه مشابهی باشند(و نسبت به آن اشراف کامل داشته باشند)، همه می‌توانند بدون هرگونه بحث و دردسری با آن همراستا شده و تمرکز خود را روی مقصد مشترک قرار دهند.

نسخه ارائه شده به صورت دیجیتال است و در صورت تمایل برای دریافت نسخه فیزیکی با پشتیبانی وبسایت تماس حاصل فرمایید.

45,000 تومان