بوم مدل کسب و کار پلتفرم

بوم مدل کسب و کار پلتفرم (platform business model canvas) به عنوان داشبورد تک صفحه‌ای شما عمل می‌کند.

1- این بوم نمایی کلی و گرافیکی از اجزای اصلی مدل‌ کسب و کار شما می‌باشد.

2- به طور عمده این بوم تا زمانی که شما کسب و کار خود را راه‌اندازی نکرده‌اید فرایند اعتبارسنجی شما را ردیابی و رهگیری می‌کند.

رایگان!