ماتریس روند تکنولوژی

ماتریس روند تکنولوژی (technology trend matrix) به شما کمک می‌کند تا اعضای تیم خود را با فناوری‌ها و روندهای جدید آشنا ساخته و به این ترتیب بتوانید ایده های نوآورانه و به روزی را خلق کنید. همچنین این ماتریس این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا متوجه شوید چگونه فناوری ها و روند های خاص می‌توانند روی چالش یا مسئله شما تاثیرگذار باشند.

اطلاعات:

زمان: 70 دقیقه

سطح دشواری : سخت

رایگان!