بوم تیم (team canvas) چیست؟

بوم تیم

رایگان

بوم تیم (team canvas) همانند بوم مدل کسب و کار است با این تفاوت که در مورد کارهای گروهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بوم یک چارچوب استراتژیک است که به اعضای تیم کمک می‌کند تا با استراتژی‌ها، اهداف، نقش‌ها و فعالیت‌ها هماهنگ شوند. بحث آزاد در مورد عناصر مختلف بوم تیم از کج‌فهمی‌ها و سوء تفاهم‌ها در آینده جلوگیری کرده و اعضای تیم را با یکدیگر یک‌دست می‌کند.

اطلاعات:

زمان: 75 دقیقه

سطح دشواری: کم

 

لطفا جهت دانلودثبت نام کنید

توضیحات

راهنمای استفاده از ابزار بوم تیم (team canvas):

هر قسمت و مرحله از بوم تیم را با همکاری اعضای تیم خود تکمیل کرده و اطمینان حاصل کنید که به سوال هریک از قسمت‌ها پاسخ داده‌اید. افراد را تشویق کنید تا پاسخ‌های خود را روی برگه‌های یادداشت چسبی نوشته و در مورد آن‌ها با اعضای تیم صحبت کنند. بخش‌هایی از بوم که بایستی به صورت تیمی تکمیل شوند عبارتند از: افراد و نقش‌ها، اهداف مشترک، اهداف غایی، ارزش‌ها و قوانین و فرهنگ. سایر قسمت‌ها می‌توانند بصورت فردی تکمیل شوند و بنابراین نیاز به تایید سایر اعضای گروه ندارند.

مراحل:

1- افراد و قوانین (5 دقیقه)
از افراد درخواست کنید تا نام خود را به همراه نقشی که در تیم بر عهده دارند روی برگه‌ی یادداشت چسبی نوشته و آن را در این قسمت بچسبانند. چنانچه فردی دارای نقش‌های چندگانه بود هریک از این نقش‌ها را روی برگه‌ی جدا بنویسد

سوالات:

 • نام هریک از ما چیست؟
 • ما در تیم چه نقشی را بر عهده داریم؟
 • نام تیم ما چیست؟

2- اهداف مشترک (10 دقیقه)

از اعضای تیم بخواهید تا نسبت به اهداف مشترک به توافق برسند.

سوالات:

 • به عنوان یک گروه می‌خواهید به چه چیزی دست پیدا کنید؟ هدف اصلی ما که عملی، قابل اندازه‌گیری و محدود به زمان است، چیست؟ 
 

3- اهداف شخصی

از اعضای تیم درمورد اهداف شخصی که در راستای پروژه دارند سوال کنید.

سوالات:

 • اهداف شخصی ما برای این پروژه چیست؟
 • آیا برنامه‌های شخصی وجود دارند که بخواهیم آن‌ها را باز کنیم؟

4- اهداف غایی

از افراد بخواهید تا ورای اهداف مشترک خود پیش روند. از آن‌ها در مورد دلیل انجام کارهایشان سوال کنید.

سوالات:

 • در وهله‌ی اول علت انجام کارها توسط افراد را بیان کنید.
 • چرا اهداف مشترکمان آنقدر مهم هستند که باعث می‌شوند آن‌ها را دنبال کنیم؟

5- ارزش‌ها (10 دقیقه)

از اعضای تیم سوال کنید که ارزش‌های اصلی (مهمترین اصولی)  که می‌خواهند در تیم به اشتراک بگذارند چیست. همه‌ی اعضای تیم باید ارزش‌ها را بپذیرند.

سوالات:

 • ما برای چه هدفی اینجا هستیم؟
 • اصول راهنما چیست؟
 • ارزش‌های مشترکی که می‌خواهیم در هسته اصلی تیم خود قرار دهیم کدام‌اند؟

6- نقاط قوت و دارایی‌ها (15 دقیقه)

از اعضای تیم بخواهید تا مهارت‌های کلیدی (اعم از مهارت‌های سخت و نرم) و دارایی‌های موجود در تیم را به اشتراک بگذارند. حتی از موارد ناچیز نیز عبور نکنید. افراد را تشویق کنید تا خصوصیات خود را به اشتراک بگذارند و همچنین خصوصیات مهمی را نیز که در هم تیمی‌های خود مشاهده می‌کنند یادداشت نمایند.

سوالات:

 • چه مهارت‌هایی در تیم داریم که به ما در رسیدن به اهدافمان کمک می‌کند؟
 • چه مهارت‌های نرم/ بین فردی داریم؟
 • به صورت فردی و تیمی در چه زمینه‌هایی مهارت داریم؟

7- نقاط ضعف و حوزه‌های توسعه (15 دقیقه)

از اعضای تیم بخواهید که نقاط ضعف و زمینه‌های اصلی بهبود که در خود مشاهده می‌کنند و نیز موانعی که به صورت تیمی با آن روبرو هستند را به اشتراک بگذارند. به جای بحث در مورد نقاط ضعف دیگران، بر آنچه که افراد می‌توانند در خود پیدا کنند تأکید نمایید.

سوالات:

 • ما بصورت فردی و گروهی دارای چه نقطه ضعف‌هایی هستیم؟
 • هم‌گروهی‌های ما باید در مورد ما چه چیزهایی را بدانند؟
 • احتمالا در ادامه‌ی مسیر خود با چه موانعی روبرو خواهیم شد؟

8- نیازها و انتظارات (10 دقیقه)

از اعضای تیم سوال کنید تا نیازهای خود برای موفقیت را بیان نمایند. این بخش را به عنوان دنباله‎ی دو بخش قبلی درنظر بگیرید: هنگامی که اعضای تیم نقاط ضعف و قوت خود را بیان کردند باید بتوانند نیازهای خود را جهت تقویت نقاط قوت خود بیان کنند و علی‌رغم دارا بودن نقاط ضعف، در بهترین حالت خود باشند.

سوالات:

 • برای موفقیت، هر یک از اعضای تیم به چه مواردی نیاز دارند؟
 • تیم چگونه می‌تواند به هریک از اعضای خود در راستای رفع نیازشان کمک نماید؟

9- قوانین و فعالیت‌ها (10 دقیقه)

از تیم بخواهید در مورد قوانین و فعالیت‌های مشترک به توافق برسند. این بخش را به عنوان نتیجه بخش‌های قبلی در نظر بگیرید: مجموعه‌ای مشخص از قوانین و فعالیت‌های که می‌خواهند انجام دهند.

سوالات:

 • قوانینی که می‌خواهیم بعد از انجام این جلسه معرفی کنیم چیست؟
 • چگونه ارتباط برقرار کنیم و همه را به روز نگه داریم؟
 • چگونه تصمیم‌گیری می‌کنیم؟
 • چگونه کاری که انجام می‌دهیم را اجرا و ارزیابی می‌کنیم؟

محصولات مرتبط…