مهارت های ارائه (presentation skills) چیست؟

مهارت های ارائه

رایگان

33 نکته‌ی کامل و کاربردی برای داشتن یک ارائه آسانسوری نوآورانه

لطفا جهت دانلودثبت نام کنید

توضیحات

کتابچه راهنمای مهارت های ارائه با ارائه 33 نکته‌ی مهم و کاربردی به شما کمک می‌کند تا ارائه ای کامل و موفق داشته باشید.
مهارت های ارائه (presentation-skills)

5 نمونه از این راهنما

1. شجاع باشید.

 

جرأت صحبت کردن داشته باشید، برای مثال اگر به بودجه یا زمان‌بندی خاصی نیاز دارید آن را به وضوح بیان کنید.

چنانچه در هنگام ارائه خود در مورد موضوع یا مطلبی اطلاعاتی ندارید کاملا حقیقت را بگویید. به دنبال این نباشید که در لحظه پاسخی از خود ابداع کنید.

مهارت های ارائه (presentation skills)

2. از خود راضی نباشید.

 

اعتماد به نفس داشته باشید، اما از خود راضی نباشید.

3. چشم‌ها را دنبال کنید.

 

در ارائه خود از تصاویری استفاده کنید که نگاه‌ها و توجهات را به سمت متن جلب می‌کنند.

4. موارد ضروری را تکرار کنید.

 

موارد مهم و ضروری را به طور مداوم  تکرار کنید.

این نکته به مخاطبان شما کمک می‌کند تا نکات مهم در خاطرشان بماند. تکرار بسیار اهمیت دارد.

5. شفاف باشید.

 

فعالیت‌های خود را به اشتباه تشریح نکنید. در استفاده از عناصر روشن و منسجم باشید.

محصولات مرتبط…