شتابدهی طرح نوآوری (innovation accelerator) چیست؟

کتابچه راهنمای شتابدهی طرح نوآوری

50,000 تومان

کتابچه راهنمای شتابدهی طرح نوآوری (innovation accelerator playbook) مانند یک اهرم مناسب و یک جعبه ابزار به تیم‌ها برای ایجاد استارت آپ ناب، تفکر طراحی و نوآوری مدل کسب و کار، کمک می‌کند.

نسخه ارائه شده به صورت دیجیتال است و در صورت تمایل برای دریافت نسخه فیزیکی با پشتیبانی وبسایت تماس حاصل فرمایید.

توضیحات

کتابچه راهنمای شتابدهی طرح نوآوری (innovation accelerator playbook) مانند یک اهرم مناسب و یک جعبه ابزار به تیم‌ها برای ایجاد استارت آپ ناب، تفکر طراحی و نوآوری مدل کسب و کار، کمک می‌کند.

ما با استفاده از روش‌ها و مفاهیم جدید در حوزه نوآوری مانند تفکر طراحی، استارت آپ ناب و نوآوری مدل کسب و کار و با توجه به مراحل مختلف نوآوری، متوجه شدیم که درخشیدن در بازار نیازمند استفاده ترکیبی و یا تغییر رویکرد میان این مفاهیم و استفاده عملی از آن‌هاست.

در این راهنمای شتابدهی طرح نوآوری، ما با استفاده از بینش و ابزارهای کاربردی در حوزه‌های مختلف مانند تفکر طراحی، مدل کسب و کار، استارت آپ ناب و …مانند یک مرشد و راهنما، تیم‌ها را از گام‌های اولیه مانند شناسایی مسئله تا مرحله جذب سرمایه و در مدت زمان کوتاهی همراهی می‌کنیم.

کتابچه راهنمای شتابدهی طرح نوآوری (innovation accelerator playbook)

فاز هدف‌گذاری و تعیین محدوده بدین منظور است که تمام افراد نسبت به جنبه‌های مختلف موضوع به توافق نظر برسند و بتوان مدلی تهیه کرد و مشخص نمود که در حال حاضر، وضعیت در حوزه مربوطه چگونه است.

شما باید به سوالاتی از قبیل زیر پاسخ دهید: چرا این پروژه را شروع می‌کنید؟ موفقیت در آن را چگونه تعریف می‌کنید؟ ایده اولیه در مورد مشکلات مشتریان و راه حل بالقوه آن چیست؟

ابزارها:

بوم تیم

بوم اسکوپ

در طول مرحله شناسایی مسئله، شما چالش‌های موجود در محدوده پروژه را رصد می‌کنید. مهم‌ترین عامل شکست در استارت آپ، عدم وجود بازار کافی است. به همین دلیل، داشتن درکی کامل از جنبه‌های مختلف مسئله شناسایی شده، بسیار اهمیت دارد.

شما در این مرحله به سوالاتی نظیر سوال‌های زیر پاسخ خواهید داد: “مشتری شما چه کسی است؟ مشکلات آن‌ها کدام‌اند؟ آن‌ها در حال حاضر چگونه این مشکلات را حل می‌کنند؟ آیا مسئله ای که ما آن را شناسایی کردیم ارزش حل شدن دارد؟

ابزارها:

پرسونا

نقشه سفر مشتری

بوم برآورد ابعاد مسئله

سند اعتبارسنجی مسئله

ساخت بیانیه چگونه می‌توانیم

در طول فاز توسعه راه حل شما از مسئله ای استفاده خواهید کرد که آن را در مرحله شناسايي مسئله به عنوان نقطه شروع طراحی و تست انواع راه حل ها، اعتبارسنجی کرده‌اید. اگر از همان ابتدا شیفته‌ی راه حل های اولیه‌ی خود شوید و دیگر به دنبال راه حل های جایگزین نباشید، شانس موفقیت را از خودتان خواهید گرفت.

شما در این مرحله باید به سوال‌هایی از این دست پاسخ دهید: آیا من تمام گزینه‌های راه حل را در نظر گرفتم؟ کدام ویژگی راه حل من ارزش بیشتری دارد؟ آیا کاربر نهایی برای راه حلی که من طراحی کرده‌ام ارزش قائل است؟ با جواب دادن به این سوال‌ها، شما ریسک سرمایه گذاری بر روی راه حل هایی که توسط مشتری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند را کاهش خواهید داد.

ابزارها:

جعبه ابزار ایده

آوردگاه نوآوری

کارت های چشم انداز

در طول فاز تعریف مدل کسب و کار، شما مدل‌های کسب و کار را مورد بررسی و تایید قرار خواهید داد تا راه حل خود را تایید کنید. یک مدل کسب و کار پایدار، کلیدی است جهت اطمینان از اینکه شما می‌توانید مشکل مشتری راه حل کنید.

شما باید به سوال‌هایی از این دست پاسخ دهید: ذینفعان اصلی چه کسانی هستند و چه چیزی بین آن‌ها مبادله می‌شود؟ سایر جریان‌های درآمدی بالقوه چه چیزهایی هستند؟ هر کسی چقدر ارزش بدست می‌آورد؟

ابزارها:

کیت مدل کسب و کار

فلوچارت مدل درآمدی

ارقام تقریبی

اعتبارسنجی مطلوبیت و زیست‌پذیری در سرتاسر مراحل شناسایی مسئله، توسعه‌ی راه حل و تعریف مدل کسب و کار، امری کلیدی است.

در طول هریک از این فازها، شما باید فرایند اعتبارسنجی یکسانی را دنبال کنید که با شناسایی و اولویت‌بندی فرضیات راجع به مسئله، راه حل یا مدل کسب و کار آغاز می‌شود و با تجزیه و تحلیل آزمایش‌ها به اتمام می‌رسد.

ابزارها:

نقشه پیش فرض‌ها

کارت اجرایی آزمون

کارت آزمایش

پس از پشت سر گذاشتن فازهای هدفمندی و تعیین محدوده، شناسایی مسئله، توسعه‌ی راه حل و تعریف مدل کسب و کار، زمان آن است تا به ارائه یافته‌های خود بپردازید.

ابزارها:

بوم پیچ و ارئه

چک لیست ارائه

برگه‌ی ارزیابی پیچ

محصولات مرتبط…