شتابدهی نوآوری شرکت ها

قبل از طراحی شتابدهی نوآوری به چه سوالات کلیدی باید پاسخ داده شود و در حین کار چه چالش‌هایی وجود دارد و راه‌های غلبه بر آن کدام است؟

رایگان!

نوآوری مدل کسب و کار (2)

مدل کسب و کار چیست؟
و چرا باید مدل کسب و کار جدید ایجاد کرد؟

رایگان!

نوآوری مدل کسب و کار (1)

نوآوری مدل کسب و کار چیست؟
چرا باید کسب و کار جدید ایجاد کرد؟

رایگان!

بوم ارزش پلتفرم

بوم ارزش پلتفرم (Platform value canvas) به شما کمک می‌کند تا گزاره ارزش اصلی و مدل کسب و کار پلتفرم خود را تعریف کنید. شما انگیزه اصلی هر ذینفع برای پیوستن به این پلتفرم را درک می‌کنید و به این ترتیب می‌توانید تعاملات ورودی و خروجی مانند جریان درآمدی را ترسیم نمایید.

رایگان!

فلوچارت مدل درامدی B2C

فلوچارت مدل درآمدی revenue model flowchart b2c) b2c) ابزاری است که به شما کمک می‌کند تا انواع مختلفی از جریان‌های درآمدی بالقوه را مورد شناسایی قرار داده و مدل‌هایی که می‌توانید از طریق آن‌ها از ایده‌ی خود پول درآورید را پیدا کنید.

اطلاعات:

زمان: 90 دقیقه

سطح دشواری: کم

رایگان!

فلوچارت مدل درآمدی B2B

فلوچارت مدل درآمدی revenue model flowchart b2b) b2b) ابزاری است که به شما کمک می‌کند تا انواع مختلفی از جریان‌های درآمدی بالقوه را مورد شناسایی قرار داده و مدل‌هایی که می‌توانید از طریق آن‌ها از ایده خود پول درآورید را پیدا کنید.

اطلاعات:

زمان: 90 دقیقه

سطح دشواری: کم

رایگان!

ماشین حساب اقتصاد واحد

ابزار ماشین حساب اقتصاد واحد (unit economics calculator) با استفاده از تجزیه و تحلیل اقتصادی به شما کمک می­‌کند که تخمین بزنید آیا مدل کسب و کار شما سودآور و پایدار خواهد بود یا خیر.

 

رایگان!

ارقام تقریبی

ابزار ارقام تقریبی (ballpark figures) به شما کمک می‌کند تا در مورد درآمد احتمالی حاصله از یک محصول یا خدمت جدید، ارزیابی سریعی بدست آورید. این ابزار در قالب صفحات پیچیده اکسل نیست که در نهایت بتوان از ارقام موجود در آن به نمودارهای مختلف رسید؛ بلکه ابزاری ساده است که شما را وادار می‌کند تا بر سرمجموعه‌ای از مفروضات که حامی مدل درآمدی و کسب و کار شما هستند به توافق برسید. پس از اینکه مفروضات فوق را اعتبارسنجی نمودید مجددا ارقام را بازبینی نمایید. یکی از عناصر اصلی تمرین ارقام تقریبی این است که فرضیات خود را بسیار صریح و قاطع مطرح کنید و آن‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنید تا بتوانید اطلاعاتی در مورد مدل کسب و کارتان بدست آورید.
اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری: سخت

رایگان!