بوم پیشرفت

بوم پیشرفت این امکان را برای شما ایجاد می‌کند تا بتوانید انواع مختلفی از پیش‌فرض‌هایی که از استراتژی کسب‌وکار یا بازاریابی‌تان حاصل می‌شود را بدست آورده، میزان پیشرفت‌تان را ردیابی کرده و این پیش‌‌فرض‌ها را اعتبارسنجی نمایید.

اطلاعات:

سطح دشواری: متوسط

رایگان!

بوم ارزش پیشنهادی

بوم ارزش پیشنهادی ابزاری ساده است که به شما کمک می‌کند تا بتوانید نیازهای مشتریان را شناسایی نمایید و محصولات و خدماتی را طراحی کنید که خواهان آن هستند. این ابزار خود به تنهایی عالی عمل می‌کند اما به طور کلی در کنار بوم مدل کسب‌وکار و سایر ابزارهای استراتژی و کسب‌وکار عملکرد کامل‌تری خواهد داشت.

اطلاعات:

سطح دشواری: سخت

رایگان!

بوم ناب

“بوم ناب” یک چارچوب طرح کسب‌وکار تک صفحه‌ای است که به شما کمک می‌کند تا ایده خود را در قالب مفروضات کلیدی بشکنید. این بوم برگرفته از بوم مدل کسب‌وکار استروالدر می‌باشد، با این تفاوت که چند قسمت از آن تغییر کرده و برای استارت‌آپ ناب طراحی شده است. این بوم جایگزینی برای طرح‌های کسب‌وکار سنگین و طولانی با یک مدل کسب‌وکار تک صفحه‌ای است. بوم ناب در قالب یک برنامه‌ی عملی و کارآفرین محور است و تمرکز آن بر روی مسئله، راه‌حل، سنجه‌های کلیدی و مزایای رقابتی می‌باشد.

این بوم از 9 جزء تشکیل شده است.

رایگان!