پوستر سوگیری شناختی

در پوستر سوگیری شناختی (cognitive biases) به 16 نوع سوگیری شناختی که بایستی در خلاقیت و فرآیند نوآوری از آن پرهیز کرد اشاره شده است. این سوگیری ها می‌تواند ناشی از سوگیری های فردی تا پویایی‌های گروهی و سیاسی و غیره باشند.

 

رایگان!

کارت های تابو نوآوری

کارت های تابو نوآوری (innovation taboo cards) نوعی بازی با کلمات که به اعضای تیم آموزش می­‌دهد تا از اصطلاحات سخت و ثقیل استفاده نکنند و روش‌­های ساده‌­تری برای توصیف واژه‌­های نوآوری پیدا کنند.

 

رایگان!