بوم سرویس پلتفرم

بوم سرویس پلتفرم (platform service canvas) به شما کمک می‌کند تا بتوانید خدمات اصلی مورد نظر خود را طراحی کرده و بیشترین مشارکت و یکپارچگی و ادغام را با ذینفعان بدست آورید.

این امر خود ترکیبی از نقشه سفر مشتری و طراحی خدمت است.

رایگان!

بوم معماری IT پلتفرم

بوم معماری IT پلتفرم (platform IT infrastructure canvas) به شما کمک می‌کند تا معماری/ زیرساخت فناوری اطلاعات را از frontend تا backend طراحی و درک کنید. این امر در کسب و کارهای چندوجهی اهمیت دو چندان می‌یابد، چرا که در این‌گونه کسب و کارها شما اغلب با مولفه‌های مختلف معماری از سمت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان روبرو خواهید بود.

رایگان!

بوم ارزیابی پلتفرم

بوم ارزیابی پلتفرم (platform evaluation canvas) به اعضای تیم این امکان را می‌دهد که ارزیابی سریعی از کسب و کار در برابر معیارهای موفقیت معتبر داشته باشند.

با استفاده از این ابزار شما قدرت و ضعف پلتفرم خود را درک کرده و به راحتی بهبودها را برای مناطق درست تمرکز تعریف می‌کنید.

رایگان!

بوم استراتژی پلتفرم

بوم استراتژی پلتفرم (platform strategy canvas) به شما کمک می‌کند تا در زمان تبدیل ایده خود به واقعیت و عمل، زمین بازی را مشخص کنید. این بوم بخشی از ادراکات اصلی را تقویت کرده و جنبه‌های استراتژیک نظیر استراتژی ورود به بازار و موقعیت‌یابی در برابر ذینفعان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

رایگان!

بوم پرسونای ذینفع

بوم پرسونای ذینفع (stakeholder persona canvas) به شما کمک می‌کند تا نیازهای ذینفعان خود را بفهمید و فرصت‌ها یا ضعف‌های خود را نسبت به نیاز آن‌ها شناسایی کنید. این امر باعث می‌شود تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت باشد و تمرکز روی نیازهای اصلی مشتریان قرار گیرد.

رایگان!

بوم کسب درآمد پلتفرم

بوم کسب درآمد پلتفرم (platform monetization canvas) به شما کمک می‌کند تا با نگاهی دقیق به جریان درآمد و ساختار هزینه خود، یک انگیزه تجاری خوب برای کسب و کار پلتفرمی خود ایجاد کنید.

رایگان!

بوم حکمرانی پلتفرم

ایجاد یک سیاست و قانون درست برای پلتفرم ها به منظور اعطاء پاداش یا مجازات رفتار خوب یا بد مهم است.

بوم حکمرانی پلتفرم (platform governance canvas) به شما کمک می‌کند تا قوانین و هنجارها را برای هر مرحله از فرایند اصلی تعریف کرده و فعالیت‌های حاکمیتی لازم را نیز درک کنید.

رایگان!

بوم اثرات شبکه پلتفرم

بوم اثرات شبکه پلتفرم (Platform network effects canvas) برای مدل‌سازی دقیق از روابط اکوسیستم استفاده می‌کند. تفکیک هر رابطه به واحد ارزش، گزاره ارزش و ارتباط این رابطه با ذینفعان مربوطه – به ‌همراه زیر تقسیم اثرات یک طرفه و متقابل – باعث ایجاد شفافیت در مورد همه فعل و انفعالات مهم در اکوسیستم می‌شود.

رایگان!