برگه ارزیابی پیچ

برگه ارزیابی پیچ (Pitch evaluation sheet) ابزاری است که هم به اعضای تیم کمک می‌کند تا ارائه خوبی داشته باشند و هم به داوران کمک می‌کند تا بتوانند ارائه‌ها را ارزیابی کنند.
اعضای تیم باید از این ابزار استفاده کنند تا بتوانند از تمرین‌های اولیه‌ی خود بازخورد دریافت کنند. اعضای هیئت داوران نیز می‌توانند از آن استفاده کنند تا ارائه را بازبینی نمایند، سوال‌های درست بپرسند و بازخوردهای با ارزشی را به تیم‌ها ارائه دهند.

اطلاعات:

زمان: 45 دقیقه

سطح دشواری: کم

رایگان!

چک لیست کامل ارائه

چک لیست ارائه (great pitching checklist) ابزاری است که به شما کمک می‌کند تا کیفیت ارائه خود را بهبود ببخشید.

این ابزار شامل تعدادی عناصر کلیدی است که شما می‌توانید در نقاط مختلف ارائه خود از آن‌ها استفاده نمایید. با قرار دادن این موارد در ارائه ، شما قادر خواهید بود به سوالاتی که توسط اعضای پنل ارائه از شما پرسیده می‌شود، پاسخ دهید.

اطلاعات:

زمان: 30 دقیقه

سطح دشواری: کم

رایگان!

بوم پیچ و ارائه

بوم پیچ و ارائه (pitching Canvas) به شما کمک می‌کند تا بتوانید طرح و ایده خود را به شکلی مختصر و منطقی بیان کنید. پیش از آنکه چارچوب ارائه اصلی خود را طراحی کنید از این ابزار استفاده نمایید. در واقع “بوم پیچ” ابزاری برای طراحی و ساخت داستان ارائه‌ یا همان پیچ شماست كه همه‌ي جنبه‌های اصلي طرح و ایده را پوشش می‌دهد:
– مسئله، راه حل، مدل کسب و کار، اعتبار و فراخوانی برای اقدام (CTA).
– داستانی جذاب و مهیج برای جلب توجه کردن در مقابل سرمایه‌گذاران و بدست آوردن ذهن آن‌ها.
نکته: با توجه به زمان محدودی که در اختیار دارید نمی‌توانید همه‌ی ابعاد طرح یا ایده خود را به طور کامل توضیح دهید. بنابراین آگاهانه انتخاب کنید و به طور مداوم از خودتان بپرسید ” آیا این موضوع به مخاطب من مربوط می‌شود”؟

اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری: متوسط

رایگان!