DNA نوآوری

ابزار DNA نوآوری (innovation DNA) جهت تسهیل مذاکرات با مقام‌های ارشد و اجرایی حول استراتژی نوآوری، توسعه پیدا کرده است.
سازمان‌های پیشرو با استفاده از DNA نوآوری می‌توانند برنامه مناسب نوآوری خود را شناسایی کرده و اهداف استراتژیکی که برای سازمان‌شان مهم است را کشف کنند.
رایگان!