بوم ارزیابی پلتفرم

بوم ارزیابی پلتفرم (platform evaluation canvas) به اعضای تیم این امکان را می‌دهد که ارزیابی سریعی از کسب و کار در برابر معیارهای موفقیت معتبر داشته باشند.

با استفاده از این ابزار شما قدرت و ضعف پلتفرم خود را درک کرده و به راحتی بهبودها را برای مناطق درست تمرکز تعریف می‌کنید.

رایگان!