بوم تیم

بوم تیم (team canvas) همانند بوم مدل کسب و کار است با این تفاوت که در مورد کارهای گروهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بوم یک چارچوب استراتژیک است که به اعضای تیم کمک می‌کند تا با استراتژی‌ها، اهداف، نقش‌ها و فعالیت‌ها هماهنگ شوند. بحث آزاد در مورد عناصر مختلف بوم تیم از کج‌فهمی‌ها و سوء تفاهم‌ها در آینده جلوگیری کرده و اعضای تیم را با یکدیگر یک‌دست می‌کند.

اطلاعات:

زمان: 75 دقیقه

سطح دشواری: کم

 

رایگان!