بوم محیط پلتفرم

بوم محیط پلتفرم / بوم اسکن محیط (environment scan canvas) به شما کمک می‌کند تا آنچه که در اطراف‌تان اتفاق می‌افتد را تجزیه و تحلیل و درک کرده و فرصت‌ها و خطرات را شناسایی کنید. با جایابی نتایج حاصل از تحقیق و مطالعه، بوم محیط پلتفرم می‌تواند برای ایجاد درکی مشترک، بحث عمیق‌تری را میان همراهان نوآوری خود ایجاد نماید.

رایگان!