ساخت بیانیه چگونه می توانیم (HMW)

بیانیه چگونه می توانیم (how might we statement builder) ابزاری است که به شما این امکان را می‌دهد تا طرح‌های نوآورانه بالقوه را شناسایی کنید. این ابزار با تفسیر و تحلیل چالش، نیازهای کاربر و دیدگاه‌های وی، آن‌ها را به فرصتی برای طراحی راه‌حل تبدیل می‌کند. پروپوزال نوآورانه‌ی شما نقطه شروع توسعه راه‌حل‌تان خواهد بود، به همین دلیل باید تمام نکات مربوط به فاز شناسایی را در نظر بگیرید.

اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری: سخت

رایگان!