ماتریس نوآوری

مناسب‌ترین برنامه نواوری برای سازمان شما چیست؟ چگونه می‌توانید آن را پیدا کنید؟
ابزار ماتریس نوآوری (innovation matrix) برای پاسخ به سوال‌های بالا طراحی شده است. با استفاده از این ابزار می‌توانید پس از آنکه اهداف و خواسته‌های خود از استراتژی نوآوری را مشخص کردید انواع مختلفی از طرح‌ها و برنامه‌های نواوری با یکدیگر مقایسه کرده و نهایتا بهترین و مناسب‌ترین آن‌ها را انتخاب نمایید.

 

 

رایگان!