نقشه سفر مشتری

نقشه سفر مشتری (customer journey map) ابزاری است که برای درک بهتر چگونگی حل مساله یک مشتری طراحی شده‌ است. تكميل نقشه سفر مشتري به شما در شناسایی ناشناخته‌ها، مناطق فرصت و راه‌حل‌های ممکن کمک خواهد کرد. این ابزار درک خوبی از سفر کلی که مشتری طی می‌کند ارائه می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید لحظات مهم و حساس مشتریان کدام‌اند و مشتری شما چگونه با محصول یا خدمتتان ارتباط برقرار می‌کند.
نقشه سفر مشتری بایستی به طور مرتب به روز رسانی شود چرا که شما از طریق تعاملات با مشتریان خود، همواره چیزهای بیشتری از آن‌ها یاد می‌گیرید.

اطلاعات:

زمان: 90 دقیقه

سطح دشواری : متوسط

رایگان!