چک لیست کامل ارائه

چک لیست ارائه (great pitching checklist) ابزاری است که به شما کمک می‌کند تا کیفیت ارائه خود را بهبود ببخشید.

این ابزار شامل تعدادی عناصر کلیدی است که شما می‌توانید در نقاط مختلف ارائه خود از آن‌ها استفاده نمایید. با قرار دادن این موارد در ارائه ، شما قادر خواهید بود به سوالاتی که توسط اعضای پنل ارائه از شما پرسیده می‌شود، پاسخ دهید.

اطلاعات:

زمان: 30 دقیقه

سطح دشواری: کم

رایگان!