کارت مفاهیم

کارت مفاهیم (concept card) به شما کمک می‌کند تا ایده‌ی خام و اولیه خود را به یک مفهوم ساختاریافته تبدیل کنید. در این ابزار از زبانی شفاف و خلاصه استفاده کنید و تاحد امکان سوالات اساسی را دقیق پاسخ دهید.

درباره‌ی یک یا چند بخش از ایده خود مطمئن نیستید؟ مسئله ای نیست. فعلا آن را کنار بگذارید اما از طرح خود عبور نکنید: هنگامی که یکبار ایده خود را به تصویر می‌کشید، آن را ده برابر قوی‌تر می‌کنید

رایگان!