ماتریس هدف نوآوری

ماتریس هدف نوآوری (ambition matrix) نوعی مدل کلاسیک است که به شرکت‌ها و کمپانی‌ها کمک می‌کند تا بتوانند طرح‌ها و استراتژی‌های رشد متنوعی را پیدا کرده و پورتفولیو نوآوری خود را مدیریت نمایند. با مشخص کردن نوع نوآوری و فعالیت‌های مربوط به آن، تیم‌ها می توانند تعادل خود را در مسیر رشد بدست آورده و آن را حفظ نمایند.

رایگان!