کارت های طوفان فکری

کارت های طوفان فکری (brainstorm cards) شامل مجموعه‌ای از 52 عدد کارت می‌باشد که در فرایند طوفان فکری به شما کمک کرده و شما را با ایده های جدید و نوآورانه آشنا می‌سازد. شما می‌توانید در جلسات ایده پردازی خود از این کارت ها استفاده نمایید و روند خلق ایده های نوآورانه خود را تسریع ببخشید.

رایگان!