شبکه بازخورد

شبکه بازخورد (feedback grid) به شما کمک می‌کند تا اطلاعاتی که از طریق تست نمونه اولیه‌ توسط کاربران بدست آورده‌اید را سازمان‌دهی کنید. شما باید گزارش صادقانه‌ای درباره صحبت‌ها و واکنش‌های افراد ارائه دهید و هیچ دلیلی وجود ندارد که بازخوردهای منفی را پنهان کنید. از این اطلاعات برای شناخت عمیق مسائل / راه حل ها استفاده کنید و درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیرید.

اطلاعات:

زمان: 30 دقیقه

سطح دشواری : دشوار

رایگان!