بوم ایده پلتفرم

بوم ایده پلتفرم (platform idea canvas) به شما کمک می‌کند تا ایده یک کسب و کار پلتفرمی را در یک صفحه نمایش دهید. با پر کردن همه‌ی بخش‌ها، اطمینان حاصل کنید که تمام اجزای ضروری یک مدل کسب و کار را در نظر گرفته‌اید. شما با اجرای چندین تکرار به سرعت می‌توانید یک پورتفولیوی ایده ایجاد کنید.

رایگان!