بوم کسب درآمد پلتفرم

بوم کسب درآمد پلتفرم (platform monetization canvas) به شما کمک می‌کند تا با نگاهی دقیق به جریان درآمد و ساختار هزینه خود، یک انگیزه تجاری خوب برای کسب و کار پلتفرمی خود ایجاد کنید.

رایگان!