بوم برآورد ابعاد مسئله

بوم برآورد ابعاد مسئله (problem sizing canvas) به شما کمک می‌کند تا بتوانید دیدی سریع و کلی نسبت به ارزش مشکل یک مشتری خاص پیدا کنید. این بوم یک ابزار ساده است که شما را مجبور می‌کند تا بتوانید در مورد فرضیات اصلی خود به توافق برسید. شما با استفاده از این ابزار قادر خواهید بود که بزرگی و حجم مسئله کاربر را شناسایی کرده و ارزشی که حل آن مسئله برای کسب و کارتان ایجاد می‌کند را اندازه گیری نمایید.

اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری : سخت

رایگان!