فلوچارت مدل درآمدی B2B

فلوچارت مدل درآمدی revenue model flowchart b2b) b2b) ابزاری است که به شما کمک می‌کند تا انواع مختلفی از جریان‌های درآمدی بالقوه را مورد شناسایی قرار داده و مدل‌هایی که می‌توانید از طریق آن‌ها از ایده خود پول درآورید را پیدا کنید.

اطلاعات:

زمان: 90 دقیقه

سطح دشواری: کم

رایگان!