کارت چشم انداز

کارت‌ چشم انداز (vision card) ابزاری است که با پاسخ‌گویی به تعدادی سؤالات کلیدی، طرح و ایده شما را به طور کامل شفاف‌سازی می‌کند.

اطمینان حاصل کنید که همه‌ی اعضای تیم با راه حل پیشنهادی خود همراستا هستید و دیگران می‌توانند راه حل های شما را به سادگی و تنها با خواندن کارت های چشم انداز درک کنند.

اطلاعات:

زمان: 45 دقیقه

سطح دشواری : کم

رایگان!