بوم سرویس پلتفرم

بوم سرویس پلتفرم (platform service canvas) به شما کمک می‌کند تا بتوانید خدمات اصلی مورد نظر خود را طراحی کرده و بیشترین مشارکت و یکپارچگی و ادغام را با ذینفعان بدست آورید.

این امر خود ترکیبی از نقشه سفر مشتری و طراحی خدمت است.

رایگان!

بوم معماری IT پلتفرم

بوم معماری IT پلتفرم (platform IT infrastructure canvas) به شما کمک می‌کند تا معماری/ زیرساخت فناوری اطلاعات را از frontend تا backend طراحی و درک کنید. این امر در کسب و کارهای چندوجهی اهمیت دو چندان می‌یابد، چرا که در این‌گونه کسب و کارها شما اغلب با مولفه‌های مختلف معماری از سمت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان روبرو خواهید بود.

رایگان!

بوم ارزیابی پلتفرم

بوم ارزیابی پلتفرم (platform evaluation canvas) به اعضای تیم این امکان را می‌دهد که ارزیابی سریعی از کسب و کار در برابر معیارهای موفقیت معتبر داشته باشند.

با استفاده از این ابزار شما قدرت و ضعف پلتفرم خود را درک کرده و به راحتی بهبودها را برای مناطق درست تمرکز تعریف می‌کنید.

رایگان!

بوم استراتژی پلتفرم

بوم استراتژی پلتفرم (platform strategy canvas) به شما کمک می‌کند تا در زمان تبدیل ایده خود به واقعیت و عمل، زمین بازی را مشخص کنید. این بوم بخشی از ادراکات اصلی را تقویت کرده و جنبه‌های استراتژیک نظیر استراتژی ورود به بازار و موقعیت‌یابی در برابر ذینفعان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

رایگان!

بوم کسب درآمد پلتفرم

بوم کسب درآمد پلتفرم (platform monetization canvas) به شما کمک می‌کند تا با نگاهی دقیق به جریان درآمد و ساختار هزینه خود، یک انگیزه تجاری خوب برای کسب و کار پلتفرمی خود ایجاد کنید.

رایگان!

بوم مدل کسب و کار پلتفرم

بوم مدل کسب و کار پلتفرم (platform business model canvas) به عنوان داشبورد تک صفحه‌ای شما عمل می‌کند.

1- این بوم نمایی کلی و گرافیکی از اجزای اصلی مدل‌ کسب و کار شما می‌باشد.

2- به طور عمده این بوم تا زمانی که شما کسب و کار خود را راه‌اندازی نکرده‌اید فرایند اعتبارسنجی شما را ردیابی و رهگیری می‌کند.

رایگان!

کارت یادگیری فرضیه

کارت یادگیری فرضیه چیست؟

کارت یادگیری فرضیه ابزاری برای جمع آوری یافته‌های حاصل از انجام یک آزمایش، تست کاربریا اعتبارسنجی راه حل است.اطمینان حاصل کنید که برای هر فرضیه فقط  یک کارت استفاده می‌کنید  و یافته های مشخص خود را برجسته کنید.

به صورت ایده آل بازخورد خود را دقیقا بعد از مصاحبه و تست کاربران دریافت کنید، در حالی که اجزای مختلف مشاهدات را بدون قضاوت در ذهن داشته باشید.

به یاد داشته باشید این ابزار برای شماست تا روی اعتبارسنجی فرضیه تمرکز داشته باشید و تنها روی محصول نهایی تمرکز نکنید.

از این ابزار برای جمع آوری و بهبود یافته‌های خود بعد از تست فرضیات اساسی است .

اطلاعات:

زمان: — دقیقه

سطح دشواری : —

رایگان!

نقشه پیش فرض ها

هر طرح و ایده ای حاوی پیش فرض های بسیاری است و این کاملا عادی است! ما با استفاده از ابزار نقشه پیش فرض ها (assumption mapper matrix model) تلاش می‌کنیم تا این پیش فرض ها را شناسایی کرده و آن‌ها را در قالب یک نقشه درآوریم تا بتوانیم یک نمای کلی از پیش فرض هایی که اول باید مورد آزمایش قرار گیرند، بدست آوریم. بعضی از پیش فرض ها چنان بزرگ و بااهمیت هستند که اگرتوسط مشتری تایید نشوند کل ایده از بین می‌رود. دسته‌ی دیگر پیش فرض ها اهمیت دارند اما حیاتی نیستند. در ابتدا با شناسایی و نقشه برداری، روی بخش‌های حیاتی تمرکز می‌کنیم و سپس به مرور زمان روی سایر پیش فرض ها کار می‌کنیم. کلید کاهش ریسک پروژه های نوآوری شما فقط شناسایی مفروضات پرریسک نیست – یعنی مفروضاتی که در صورت نامعتبر بودن باعث از بین رفتن پروژه‌ شما می‌شوند- بلکه شناسایی این است که تست کدام یک از آن‌ها ساده‌تر است.

ابزار نقشه پیش فرض ها در فاز “اعتبار سنجی” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری : متوسط

رایگان!