نقشه همدلی با مشتری

آیا دوست دارید مشتریان آتی خود را شناسایی کنید؟ ابزار نقشه همدلی با مشتری (customer empathy map) به شما کمک می‌کند تا:

– نیازهای مشتری و نیز فرصت‌های پیش‌روی پروژه خود را شناسایی کنید. شما با استفاده از این ابزار می‌توانید یافته‌های حاصل از گفته‌ها، تفکرات و احساسات مشتری را با یکدیگر تلفیق کنید.

– درک درستی از موقعیت‌های احتمالی ناشی از زمینه، نگرانی‌های رفتاری و حتی آرزوهای کاربر را داشته باشید.

 

اطلاعات:

زمان: 50 دقیقه

سطح دشواری : متوسط

رایگان!