بوم پیچ و ارائه

بوم پیچ و ارائه (pitching Canvas) به شما کمک می‌کند تا بتوانید طرح و ایده خود را به شکلی مختصر و منطقی بیان کنید. پیش از آنکه چارچوب ارائه اصلی خود را طراحی کنید از این ابزار استفاده نمایید. در واقع “بوم پیچ” ابزاری برای طراحی و ساخت داستان ارائه‌ یا همان پیچ شماست كه همه‌ي جنبه‌های اصلي طرح و ایده را پوشش می‌دهد:
– مسئله، راه حل، مدل کسب و کار، اعتبار و فراخوانی برای اقدام (CTA).
– داستانی جذاب و مهیج برای جلب توجه کردن در مقابل سرمایه‌گذاران و بدست آوردن ذهن آن‌ها.
نکته: با توجه به زمان محدودی که در اختیار دارید نمی‌توانید همه‌ی ابعاد طرح یا ایده خود را به طور کامل توضیح دهید. بنابراین آگاهانه انتخاب کنید و به طور مداوم از خودتان بپرسید ” آیا این موضوع به مخاطب من مربوط می‌شود”؟

اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری: متوسط

رایگان!

نقشه پیش فرض ها

هر طرح و ایده ای حاوی پیش فرض های بسیاری است و این کاملا عادی است! ما با استفاده از ابزار نقشه پیش فرض ها (assumption mapper matrix model) تلاش می‌کنیم تا این پیش فرض ها را شناسایی کرده و آن‌ها را در قالب یک نقشه درآوریم تا بتوانیم یک نمای کلی از پیش فرض هایی که اول باید مورد آزمایش قرار گیرند، بدست آوریم. بعضی از پیش فرض ها چنان بزرگ و بااهمیت هستند که اگرتوسط مشتری تایید نشوند کل ایده از بین می‌رود. دسته‌ی دیگر پیش فرض ها اهمیت دارند اما حیاتی نیستند. در ابتدا با شناسایی و نقشه برداری، روی بخش‌های حیاتی تمرکز می‌کنیم و سپس به مرور زمان روی سایر پیش فرض ها کار می‌کنیم. کلید کاهش ریسک پروژه های نوآوری شما فقط شناسایی مفروضات پرریسک نیست – یعنی مفروضاتی که در صورت نامعتبر بودن باعث از بین رفتن پروژه‌ شما می‌شوند- بلکه شناسایی این است که تست کدام یک از آن‌ها ساده‌تر است.

ابزار نقشه پیش فرض ها در فاز “اعتبار سنجی” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری : متوسط

رایگان!

کارت اجرایی آزمون

هنگامی که پیش فرض های اصلی طرح خود را مشخص کردید بایستی این پیش فرض ها را مورد بررسی و آزمون قرار دهید. به جای ساخت کامل یک نمونه اولیه، آن دسته از عناصر طرح کسب و کار خود که نسبت به موفقیت یا عدم موفقیت آن‌ها اطمینان کافی ندارید را مشخص کنید و برای اعتبارسنجی آن‌ها چند آزمون کوچک انجام دهید. ابزار کارت اجرایی آزمون (experiment picker) به شما کمک می‌کند تا بتوانید آزمون مورد نیاز و مرتبط با طرح خود را پیدا کرده و با سرعت هرچه بیشتر و هزینه‌ی کمتر فرضیات خود را اعتبارسنجی کنید. دقت داشته باشید که از این ابزار باید قبل از ابزار “کارت آزمون” استفاده کنید. این ابزار در عین کارایی جذاب هم هست و نوعی سرگرمی نیز به حساب می‌آید.

اطلاعات:

زمان: 40 دقیقه

سطح دشواری: کم

رایگان!

کارت های آزمون

كارت آزمون (experiment execution cards) ابزاری است که به منظور برنامه‌ریزی آزمون های شما و نیز حرکت از سمت پیش فرض ها به سوی یادگیری معتبر، طراحی شده است. یکی از عناصر کلیدی آزمون ها، تبدیل پیش فرض ها به پیش فرض های کوچک‌تر، تعریف معیارهای موفقیت و طراحی آزمون های عاری از هرگونه تعصب است.

کارت آزمون در فاز “اعتبار سنجی” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری: سخت

رایگان!

ارقام تقریبی

ابزار ارقام تقریبی (ballpark figures) به شما کمک می‌کند تا در مورد درآمد احتمالی حاصله از یک محصول یا خدمت جدید، ارزیابی سریعی بدست آورید. این ابزار در قالب صفحات پیچیده اکسل نیست که در نهایت بتوان از ارقام موجود در آن به نمودارهای مختلف رسید؛ بلکه ابزاری ساده است که شما را وادار می‌کند تا بر سرمجموعه‌ای از مفروضات که حامی مدل درآمدی و کسب و کار شما هستند به توافق برسید. پس از اینکه مفروضات فوق را اعتبارسنجی نمودید مجددا ارقام را بازبینی نمایید. یکی از عناصر اصلی تمرین ارقام تقریبی این است که فرضیات خود را بسیار صریح و قاطع مطرح کنید و آن‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنید تا بتوانید اطلاعاتی در مورد مدل کسب و کارتان بدست آورید.
اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری: سخت

رایگان!

تفکر تقلیدی و قیاسی

تفکر تقلیدی و قیاسی (analogy thinking) ابزار مناسبی برای توسعه راه حل می‌باشد. این ابزار به شما کمک می‌کند تا بهترین ویژگی‌های سایر راه حل‌های مشابه را شناسایی کرده و آن‌ها را به کار بگیرید. به دنبال یافتن راه حل‌های تازه نباشید! به آنچه که در صنعت و صنایع دیگر اتفاق می‌افتد نگاه کنید و آنچه کارساز است را تقلید کنید. به یاد داشته باشید که هنرمندان خوب قرض می‌گیرند.

اطلاعات:

زمان: 120 دقیقه

سطح دشواری : متوسط

رایگان!

آوردگاه نوآوری

آوردگاه نوآوری (innovation battlefield) جهت شفاف‌سازی راه حل های پیشنهادی و با تمرکز روی ویژگی‌های کلیدی آن‌ها طراحی شده‌ است. همگرایی، گامی مهم در فرایند نوآوری است. آوردگاه نوآوری به شما کمک می‌کند تا بتوانید تصمیم بگیرید کدام ویژگی و مفهوم برای حرکت به سمت جلو مفید است.

اطلاعات:

زمان: 90دقیقه

سطح دشواری: متوسط

رایگان!

بوم تعیین محدوده (اسکوپ)

بوم تعیین محدوده (Scoping Canvas) به اعضای تیم کمک می‌کند تا قبل از اینکه پروژه را آغاز نمایند، خود را به طور کامل با آن همراستا سازند. این ابزار علاوه بر اینکه به اعضا دید کلی از پروژه می‌دهد، مشکلات بالقوه‌ای که ممکن است با آن‌ها موجه شوند را نیز مشخص ساخته و اطمینان حاصل می‌کند که همه‌ی اعضا در یک راستا حرکت می‌کنند و ابعاد مختلف پروژه را به معنای واقعی درک نموده‌‍‌اند.

اطلاعات:

زمان: 120 دقیقه

سطح دشواری: متوسط

رایگان!