ماتریس نوآوری

مناسب‌ترین برنامه نواوری برای سازمان شما چیست؟ چگونه می‌توانید آن را پیدا کنید؟
ابزار ماتریس نوآوری (innovation matrix) برای پاسخ به سوال‌های بالا طراحی شده است. با استفاده از این ابزار می‌توانید پس از آنکه اهداف و خواسته‌های خود از استراتژی نوآوری را مشخص کردید انواع مختلفی از طرح‌ها و برنامه‌های نواوری با یکدیگر مقایسه کرده و نهایتا بهترین و مناسب‌ترین آن‌ها را انتخاب نمایید.

 

 

رایگان!

فلوچارت مدل درامدی B2C

فلوچارت مدل درآمدی revenue model flowchart b2c) b2c) ابزاری است که به شما کمک می‌کند تا انواع مختلفی از جریان‌های درآمدی بالقوه را مورد شناسایی قرار داده و مدل‌هایی که می‌توانید از طریق آن‌ها از ایده‌ی خود پول درآورید را پیدا کنید.

اطلاعات:

زمان: 90 دقیقه

سطح دشواری: کم

رایگان!

فلوچارت مدل درآمدی B2B

فلوچارت مدل درآمدی revenue model flowchart b2b) b2b) ابزاری است که به شما کمک می‌کند تا انواع مختلفی از جریان‌های درآمدی بالقوه را مورد شناسایی قرار داده و مدل‌هایی که می‌توانید از طریق آن‌ها از ایده خود پول درآورید را پیدا کنید.

اطلاعات:

زمان: 90 دقیقه

سطح دشواری: کم

رایگان!

تفکر معکوس

تفکر معکوس (opposite thinking) به تیم شما کمک می‌کند تا فرضیات خود را درباره‌ی مساله و راه حل‌های ممکن به چالش بکشید و ایده های غیر بدیهی را نیز مطرح نمایید. در واقع این ابزار در گسترش بینش و نگرش ما و افزایش تعداد ایده های اساسی کمک شایانی می‌کند. تفکر معکوس فراتر از یک جعبه ابزار ایده بوده و در واقع نوعی طرز تفکر است که شما باید آن را در طول سفر نوآوری خود به کار بگیرید.
اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری : سخت

رایگان!

نمونه سوالات اعتبارسنجی راه حل

ابزار نمونه سوالات اعتبارسنجی راه حل (solutions validation questions) حاوی چند سوال است که شما می‌توانید با پاسخگویی به آن‌ها نسبت به راه‌حل خود دید گسترده‌تری پیدا کرده و در واقع راه حل خود را اعتبارسنجی نمایید.

 

رایگان!

کارت یادگیری فرضیه

کارت یادگیری فرضیه چیست؟

کارت یادگیری فرضیه ابزاری برای جمع آوری یافته‌های حاصل از انجام یک آزمایش، تست کاربریا اعتبارسنجی راه حل است.اطمینان حاصل کنید که برای هر فرضیه فقط  یک کارت استفاده می‌کنید  و یافته های مشخص خود را برجسته کنید.

به صورت ایده آل بازخورد خود را دقیقا بعد از مصاحبه و تست کاربران دریافت کنید، در حالی که اجزای مختلف مشاهدات را بدون قضاوت در ذهن داشته باشید.

به یاد داشته باشید این ابزار برای شماست تا روی اعتبارسنجی فرضیه تمرکز داشته باشید و تنها روی محصول نهایی تمرکز نکنید.

از این ابزار برای جمع آوری و بهبود یافته‌های خود بعد از تست فرضیات اساسی است .

اطلاعات:

زمان: — دقیقه

سطح دشواری : —

رایگان!

پوستر سوگیری شناختی

در پوستر سوگیری شناختی (cognitive biases) به 16 نوع سوگیری شناختی که بایستی در خلاقیت و فرآیند نوآوری از آن پرهیز کرد اشاره شده است. این سوگیری ها می‌تواند ناشی از سوگیری های فردی تا پویایی‌های گروهی و سیاسی و غیره باشند.

 

رایگان!

کارت های تابو نوآوری

کارت های تابو نوآوری (innovation taboo cards) نوعی بازی با کلمات که به اعضای تیم آموزش می­‌دهد تا از اصطلاحات سخت و ثقیل استفاده نکنند و روش‌­های ساده‌­تری برای توصیف واژه‌­های نوآوری پیدا کنند.

 

رایگان!