بوم استراتژی پلتفرم

بوم استراتژی پلتفرم (platform strategy canvas) به شما کمک می‌کند تا در زمان تبدیل ایده خود به واقعیت و عمل، زمین بازی را مشخص کنید. این بوم بخشی از ادراکات اصلی را تقویت کرده و جنبه‌های استراتژیک نظیر استراتژی ورود به بازار و موقعیت‌یابی در برابر ذینفعان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

رایگان!

بوم پرسونای ذینفع

بوم پرسونای ذینفع (stakeholder persona canvas) به شما کمک می‌کند تا نیازهای ذینفعان خود را بفهمید و فرصت‌ها یا ضعف‌های خود را نسبت به نیاز آن‌ها شناسایی کنید. این امر باعث می‌شود تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت باشد و تمرکز روی نیازهای اصلی مشتریان قرار گیرد.

رایگان!

بوم کسب درآمد پلتفرم

بوم کسب درآمد پلتفرم (platform monetization canvas) به شما کمک می‌کند تا با نگاهی دقیق به جریان درآمد و ساختار هزینه خود، یک انگیزه تجاری خوب برای کسب و کار پلتفرمی خود ایجاد کنید.

رایگان!

بوم حکمرانی پلتفرم

ایجاد یک سیاست و قانون درست برای پلتفرم ها به منظور اعطاء پاداش یا مجازات رفتار خوب یا بد مهم است.

بوم حکمرانی پلتفرم (platform governance canvas) به شما کمک می‌کند تا قوانین و هنجارها را برای هر مرحله از فرایند اصلی تعریف کرده و فعالیت‌های حاکمیتی لازم را نیز درک کنید.

رایگان!

بوم اثرات شبکه پلتفرم

بوم اثرات شبکه پلتفرم (Platform network effects canvas) برای مدل‌سازی دقیق از روابط اکوسیستم استفاده می‌کند. تفکیک هر رابطه به واحد ارزش، گزاره ارزش و ارتباط این رابطه با ذینفعان مربوطه – به ‌همراه زیر تقسیم اثرات یک طرفه و متقابل – باعث ایجاد شفافیت در مورد همه فعل و انفعالات مهم در اکوسیستم می‌شود.

رایگان!

بوم ارزش پلتفرم

بوم ارزش پلتفرم (Platform value canvas) به شما کمک می‌کند تا گزاره ارزش اصلی و مدل کسب و کار پلتفرم خود را تعریف کنید. شما انگیزه اصلی هر ذینفع برای پیوستن به این پلتفرم را درک می‌کنید و به این ترتیب می‌توانید تعاملات ورودی و خروجی مانند جریان درآمدی را ترسیم نمایید.

رایگان!

بوم مدل کسب و کار پلتفرم

بوم مدل کسب و کار پلتفرم (platform business model canvas) به عنوان داشبورد تک صفحه‌ای شما عمل می‌کند.

1- این بوم نمایی کلی و گرافیکی از اجزای اصلی مدل‌ کسب و کار شما می‌باشد.

2- به طور عمده این بوم تا زمانی که شما کسب و کار خود را راه‌اندازی نکرده‌اید فرایند اعتبارسنجی شما را ردیابی و رهگیری می‌کند.

رایگان!

بوم ایده پلتفرم

بوم ایده پلتفرم (platform idea canvas) به شما کمک می‌کند تا ایده یک کسب و کار پلتفرمی را در یک صفحه نمایش دهید. با پر کردن همه‌ی بخش‌ها، اطمینان حاصل کنید که تمام اجزای ضروری یک مدل کسب و کار را در نظر گرفته‌اید. شما با اجرای چندین تکرار به سرعت می‌توانید یک پورتفولیوی ایده ایجاد کنید.

رایگان!